Een multiprofessionele en geïntegreerde aanpak van totaalprojecten.

Wij zijn multiprofessioneel actief in de begeleiding en implementatie van projecten in o.a. domeinen zoals stedenbouw, architectuur en milieu. Onze klanten appreciëren onze gestructureerde en gecoördineerde integrale aanpak. Deze is nodig om optimaal te anticiperen op de huidige complexe wetgeving. Procedures verzwaren zelfs nog en de administratieve lasten nemen nog toe. De overheid zal ons in de toekomst nog meer verplichten proactief anders te denken over aspecten zoals stedenbouw, milieu, duurzaamheid en omgeving, en dit onder meer via de omgevingsvergunning en de evolutie naar bijna-energie-neutraal-totaalprojecten. Een project geïntegreerde aanpak en voorkomen van nadelige effecten vanaf het begin van een project wordt zo nog belangrijker.

 

 

Gediversifieerde opdrachten met voor elke opdracht een geëigende administratieve en technische oplossing.

Wij kiezen bewust voor gediversifieerde opdrachten. We realiseren voor zowel particulieren (woningbouw), promotoren en investeerders (o.a. verkavelingen, meergezinsprojecten,…), de openbare sector (o.a. voor gemeentebesturen, schoolbesturen, zorgsector,...) en commerciële klanten (o.a. kantoren, winkels en opslagruimtes,...). Elke opdracht heeft een geëigende administratieve en technische oplossing.

Een waaier aan specialisaties en een ruime kennis en ervaring, klaar voor de toekomst.

Wij zijn een middelgrote dienstverlener, steunend op acht vaste medewerkers en talrijke externe gespecialiseerde krachten: daarvoor staat A-ID ARCHITECTEN. Er kan dus geput worden uit een waaier aan specialisaties en een ruime kennis en ervaring. Ines Eeman en Dirk Mattheeuws leiden een heel competent team dat bestaande en nieuwe projecten integraal benadert en zo een perfect antwoord biedt op de toenemende vraag naar totaaloplossingen.

 

Bovendien zijn we klaar voor de toekomst, de overheid zal ons nog meer verplichten proactief anders te denken over aspecten zoals stedenbouw, milieu en omgeving, en dit onder meer via de omgevingsvergunning. Een project geïntegreerde aanpak en voorkomen van nadelige effecten vanaf het begin van een project wordt nog belangrijker.

 

 

Omgevingsdeskundigen.

Wij denken proactief anders na over jouw OMGEVING [integratie milieu & stedenbouw].

Daarin vindt u de meerwaarde van A-ID ARCHITECTEN.

 

A-ID ARCHITECTEN is ingeschreven bij de Orde van Architecten en ressorterend onder de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen. 

A-ID ARCHITECTEN is gebonden aan het reglement van beroepsplichten van 16/12/1983 (BS 08/05/1985).