Verkavelingsontwerp te Lierde

Studie : 2014

In de verkaveling wordt een wisselwerking voorzien tussen private en publieke ruimtes. De verkaveling is bereikbaar vanaf de Steenweg en de Schoolstraat.  Er is eveneens een doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers vanaf de Neerstraat, teneinde de bereikbaarheid vanuit de verkaveling van het nabijgelegen station te optimaliseren. 

Binnen de verkaveling wordt het gemotoriseerd verkeer  de fietsers en voetgangers gescheiden door groen.  Het is de bedoeling langsheen de wegenis zoveel mogelijk groen te voorzien en deze groenaanleg nog denser door te trekken in de publieke ruimte in het “centrum” van de verkaveling.

Verkavelingsontwerp te Lierde
Verkavelingsontwerp te Lierde
Verkavelingsontwerp te Lierde
Verkavelingsontwerp te Lierde
Verkavelingsontwerp te Lierde
Verkavelingsontwerp te Lierde
  • Verkavelingsontwerp te Lierde
  • Verkavelingsontwerp te Lierde
  • Verkavelingsontwerp te Lierde
  • Verkavelingsontwerp te Lierde
  • Verkavelingsontwerp te Lierde
  • Verkavelingsontwerp te Lierde