Wedstrijdproject bouwen van een bibliotheek en kantoorruimte voor het OCMW en WELZIJN

Studie: 2011

 

Het betreft een openbaar gebouw waarin verschillende openbare functies worden gecombineerd, elk met een verschillende drempel, verschillende aantal en type bezoekers. Het gebouw wordt uitnodigend naar zijn omgeving ontworpen zonder dat de werking van de diensten gestoord wordt door de bezoekers. Dit wordt opgelost worden door de circulatie te centraliseren en de verschillende diensten te “enten” op deze circulatiezone. Door de organisatie/functionaliteit van het ontwerp kan men van op de straat niet zien voor welke dienst de bezoeker het gebouw binnengaat, waardoor een hoge graad van privacy wordt gegarandeerd en dit terwijl het gebouw een zeer open karakter kan hebben.  

 

Om de openheid van het gebouw zo groot mogelijk te maken, voorzien we de inplanting van de bibliotheek langs de straatzijde.  Dit is de meest openbare en toegankelijke functie. Het zo toegankelijk mogelijk maken van de bibliotheek vertaalt zich in een open architectuur, waardoor ook meer leven en beweging langs de straatzijde ontstaat.  Het gebouw “opent” zich als het ware naar de straat, waardoor het aansluit bij de andere publieke functies in de nabije omgeving, zoals de school, parochiaal centrum, gemeentehuis.  

Wedstrijdproject bouwen van een bibliotheek en kantoorruimte voor het OCMW en WELZIJN
Wedstrijdproject bouwen van een bibliotheek en kantoorruimte voor het OCMW en WELZIJN
Wedstrijdproject bouwen van een bibliotheek en kantoorruimte voor het OCMW en WELZIJN
Wedstrijdproject bouwen van een bibliotheek en kantoorruimte voor het OCMW en WELZIJN
  • Wedstrijdproject bouwen van een bibliotheek en kantoorruimte voor het OCMW en WELZIJN
  • Wedstrijdproject bouwen van een bibliotheek en kantoorruimte voor het OCMW en WELZIJN
  • Wedstrijdproject bouwen van een bibliotheek en kantoorruimte voor het OCMW en WELZIJN
  • Wedstrijdproject bouwen van een bibliotheek en kantoorruimte voor het OCMW en WELZIJN